HLCO bàn giao Hệ thống Đèn tín hiệu giao thông tại thị trấn Thắng